• Matematické online olympiády

     • Našim šikovným žiakom sa darilo aj v matematických olympiádach. 27.1.2021 sa konalo okresné kolo online matematickej olympiády. V kategórii Z5 pre 5. ročník nás úspešne reprezentoval Matej zo 4.A, skončil na prvom mieste. V kategórii Z9 pre 9. ročník súťažila Lucia z 9.A, tiež sa jej pošťastilo a vyhrala krásne prvé miesto a postupuje do krajského kola. Riešiteľom srdečne blahoželáme a Lucke držíme prsty v krajskom kole.

     • Časopis Nazdar

     • Tým, ktorí sa zaujímajú o históriu a umenie, ponúkame časopis Nazdar. Je to štvrťročník, vychádza teda každé tri mesiace. každé číslo je zamerané na iné časové obdobie. Prvé číslo hovorilo o umení v praveku a staroveku, druhé číslo sa zaoberalo stredovekom. Tretie číslo bude hovoriť o renesančnom umení. Cena jedného výtlačku je 3,80 €. Ak máte záujem, píšte na surdzikova@gmail.com

     • Online olympiády

     • Ani v čase dištančného vzdelávania naši žiaci nezaháľajú a zapájajú sa do súťaží, v ktorých vzorne reprezentujú našu školu a získavajú nové skúsenosti.

      5. februára sa uskutočnila geografická olympiáda. Do krajského kola postúpil Leo, 6. B (z 1. miesta) , všetci ostatní boli úspešní riešitelia : Norbert , 8. A, Michal, 6. A, Matej, 5. A

      9. február patril krajskému kolu olympiády v nemeckom jazyku. Miriam, 7. A obsadila krásne 4. miesto. Anne, 8. B ďakujem za účasť.

      8. februára si žiak Norbert, 8. A overil svoje vedomosti v okresnom kole biologickej olympiády a obsadil 5. miesto.

      Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujem za účasť, reprezentáciu, vzornú prípravu a ochotu spolupracovať.

     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 a Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, môže materskú školu, prvý stupeň základnej školy a špeciálnej školy navštevovať len dieťa alebo žiak, ktorého jeden zo zákonných zástupcov sa preukáže negatívnym výsledkom testu alebo niektorou z výnimiek.

      Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejnilo viacero vzorových dokumentov, okrem iného aj "Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov", v ktorom sa uvádza, že škola má zbierať kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.

      Na základe upozornenia Úradu na ochranu osobných údajov prevádzkovateľ školy nie je oprávnený vyžadovať kópie negatívnych výsledkov, do tohto dokladu môže iba nahliadnuť. Z tohto dôvodu sa žiaci budú v pondelok preukazovať iba čestným vyhlásením zákonného zástupcu bez kópie negatívneho výsledku testu.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje