Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Organizácia školského roka  Plán práce školy Na návšteve u nás Náš tím Poplatky Kontakty

Škola

 Plán práce školy

 

Milí rodičia,

predkladáme Vám plán práce školy na školský rok 2016/2017. Plán má informatívny charakter. Škola si vyhradzuje právo na zmeny termínov v pláne, a to predovšetkým kurzov v závislosti od voľných termínov ubytovacích zariadení, plavárne a tiež v závislosti od počasia. Za pochopenie Vám ďakujeme.

 

                                                                            September

                                 Školský rok 2016/2017 – Rok čitateľskej gramotnosti
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
      1 2 3 4

5 

Sv. omša; otvorenie šk. roka 2016-2017 (zodp.: triedni učitelia)  

6

 Triednické hodiny (1. - 3.) - preberanie učebníc a pomôcok, poučenie o 

BOZP, školský poriadok (zodp.: triedni učitelia)

7 8 9 10 11

12 

Zber gaštanov - platné do odvolania (zodp.: Ľ. Urdzík)

13

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

 

14

 Projekt „Záložka do knihy spája školy (zodp.: K. Spišaková)

15

16

 Imatrikulácia - 1. ročník + noví žiaci; OČAP – 2. stupeň (zodp.: J. Klocová; J. Červeňák)

17 18
19

20 

Rodičovské združenie – 2. stupeň (zodp.: S. Urdzíková)

21

22 

Rodičovské združenie – 1. stupeň; 17:30 – 1. zasadnutie Klubu rodičov (zodp.: S. Urdzíková, L. Zaletová)

23 24 25

26

Európsky deň jazykov (zodp.: E. Baronová)

27 28

29

1. zasadnutie Rady školy (zodp.: M. Matisovská)

30    
Október
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
         

1

 Jesenný festival (zodp.: M. Drutárovská, A. Antolová)

2
3

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

5 6 7 8 9

10

 Svetový deň duševného zdravia (zodp.: J. Ondášová)

11 12 13 14 15 16

17

 Zber papiera (zodp.: Ľ. Urdzík); Svetový deň zdravej výživy (zodp.: vedúca školskej  jedálne) + tematicky zameraný 

18

 Zber papiera

19

 Zber papiera

20 

Konert Integrácia; Program pre starých rodičov (zodp.: J. Kolárčik, triedni učitelia 1. stupňa); Zber papiera

21 

Zber papiera - ukončenie

22 23

24

Medzinárodný deň školských knižníc (zodp.: D. Dziaková)

25

26

 

27

 Noc v škole 1. - 2. ročník (zodp.: M. Novická); Ukončenie projektu „Záložka do knihy spáj školy“ (zodp.: K. Spišaková) 

28

Jesenné prázdniny

29 30

31

Jesenné prázdniny

           
Mesiac úcty k starším – spolupráca s domovmi - rozhovor, pomoc, čítanie, program – počas celého mesiaca
November
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
 

1

 

2 3 4 5 6
7

8

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

9 10

11

Noc v škole – 3. - 4. ročník (zodp. M. Matisovská)

12 13

14

Týždeň digitálnych zručností; bezpečne na internete (zodp.: A. Štofániková)

15 

2. zasadnutie Pedagogickej rady – štvrťročná porada (zodp.: S. Urdzíková)

16 17 18 19 20

21

 Týždeň boja proti drogám (zodp.: J. Ondášová)

22 

Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia)

23

 Testovanie 5 (zodp.: A. Štofániková)

24 25 26 27

28

 Advent (zodp.: M. Novická; M. Nováková)

29 30        
14. - 18. 11. - Týždeň digitálnych zručností; 21. - 25. 11. - Týždeň boja proti drogám
December
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
     

1

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vianočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

2

 Vyhlásenie zbierky pre charitu (zodp.: M. Nováková)

3 4

5

Sv. Mikuláš (zodp.: J. Červeňák)

6

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

7 8 9 10 11
12 13 14 15

16

 Vianočná akadémia (zodp.: J. Ondášová)

17 18

19

 Korčuliarsky kurz pre 1. - 7. ročník/Finančná gramotnosť (zodp.: J. Červeňák, J. Kolárčik)

20

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

21

Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

22

Triednické hodiny; Duchovná obnova (zodp.: triedni učitelia; M. Nováková)

23

 Vianočné prázdniny

24 25

26

 Vianočné prázdniny

27

 Vianočné prázdniny

28

 Vianočné prázdniny

29

 Vianočné prázdniny

30

 Vianočné prázdniny

31  
19. 12. - 22. 12. - Korčuliarsky kurz a kurz finančnej gramotnosti
Január
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
            1

2

Vianočné prázdniny

3

Vianočné prázdniny

4

Vianočné prázdniny

5

Vianočné prázdniny

6 7 8

9

 Požehnanie tried (zodp.: M. Nováková)

10

Pracovná porada; Šaliansky Maťko – školské kolo (zodp.: S. Urdzíková, M. Matisovská)

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23

24

 3. zasadnutie Pedagogickej rady – polročná porada (zodp.: S. Urdzíková)

25 26 27 28 29
30 31          
Február
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    1 2

3

Polročné prázdniny

4 5
6

7

 Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

8 9 10 11 12

13

 Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

14

Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

15

Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

16

Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

17

Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

18 19
20 21 22 23

24 

Karneval; Ples (zodp.: J. Klocová; J. Komárová)

25 26

27

Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

28

Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

         
Marec
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
   

1

Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

2

Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

3

Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

4 5

Jarné pázdniny

6

Jarné pázdniny

7

Jarné pázdniny

8

Jarné pázdniny

9

Jarné pázdniny

10

11 12

13

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu; Deviatnik k sv. Jozefovi (zodp.: vychovávateľky; S. Urdzíková)

14

Pracovná porada; Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (zodp.: S. Urdzíková, M. Matisovská, J. Ondášová)

15 16 17 18 19

20

 Sv. omša; Kultúrne podujatie (zodp.: J. Ondášová, M. Jenčová)

21

Pôst; triedne aktívy (zodp.: M. Jenčová, J. Kolárčik, triedni učitelia)

22 23

24

Deň zápasu za ľudské práva (zodp.: triedni učitelia)

25 26
27

28 

Deň zápasu za ľudské práva (zodp.: triedni učitelia)

29 Čitateľský maratón (zodp.: D. Dziaková) 30 31    
Marec mesiac knihy – triedne i školské aktivity počas celého mesiaca; v rámci Dňa zápasu za ľudské práva - spoznávanie 
Apríl
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
          1

2

Popoludnie v SZŠ (zodp.: S. Urdzíková)

3

Týždeň zdravia (zodp.: triedni učitelia)

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

5

Testovanie 9 (zodp.: A. Štofániková)

6

Ochutnávka jedál zdravej výživy (zodp.: vedúca ŠJ, V. Urdzíková)

7

Svetový deň zdravia;  Zápis do 1. ročníka (zodp.: Ľ. Daráková, S. Urdzíková)

8 9

10

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

11

Krížová cesta; Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

12

Krížová cesta; Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

13

Veľkonočné prázdniny

14

Veľkonočné prázdniny

15 16

17

Veľkonočné prázdniny

18

Veľkonočné prázdniny

19

Plavecký kurz pre 1. - 6. ročník (zodp.: Š. Brajerčíková)

20

Plavecký kurz pre 1. - 6. ročník (zodp.: Š. Brajerčíková)

21

Deň Zeme; Slávik 2016; Plavecký kurz  (zodp.: J. Klocová, J. Kolárčik, M. Kolárčiková)

22 23

24

Zber papiera (zodp.: V. Urdzíková, Ľ. Urdzík); Peru - štyri strany sveta (zodp.: M. Hoľko);  Plavecký kurz

25

4. zasadnutie Pedagogickej rady – trištvrťročná porada (zodp.: s. Urdzíková); Zber papiera;  Plavecký kurz

26

Zber papiera

27

Zber papiera

28

Zber papiera; Noc v škole 2. stupeň (zodp.: J. Kolárčik)

29 30
Máj
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1

2

Prezentácie ročníkových prác; Pracovná porada (zodp.: triedni učitelia, S. Urdzíková)

3 4 5

6

8. školský ples (zodp.: V. Urdzíková)

7
8 9 10 11 12 13 14

15

Týždeň mlieka (zodp.: vedúca ŠJ + triedni učitelia)

16

Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia)

17

Svetový deň mlieka (zodp.: triedni učitelia)

18 19

20

Deň rodiny (zodp.: M. Novická, M. Matisovská)

21

22 

Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

23 

Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

24 

Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

25 

Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

26 

Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

27 28
29 30 31        
Jún
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
     

1

MDD (zodp.: J. Klocová, I. Hétharšiová)

2 3 4
5

6

Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20

21

Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

22

Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

23

Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

24 25

26

Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

27

5. zasadnutie Pedagogickej rady – koncoročná porada; triednické hodiny (zodp.: S. Urdzíková, triedni učitelia)

28

Triednické hodiny (zodp.: triedni učitelia)

29

OČAP; didaktické hry (zodp.: J. Červeňák, J. Klocová)

30

Sv. omša; odovzdávanie vysvedčení (zodp.: J. Ondášová, M. Nováková, S. Urdzíková)

Hurá! Prázdniny!  
             
             

 

Počet návštev: 3454354