• Organizácia školského roka 2018/2019

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
    2. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2018 (streda).
    3. Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
    4. Školské vyučovanie v 2. polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

         Prázdniny

    Posledný deň

    vyučovania pred

    začiatkom

    prázdnin

     


    Termín prázdnin

    Začiatok

    vyučovania po

    prázdninách

     jesenné

     30. október 2018

    (utorok)

     31. október -

    2. november 2018

    5. november 2018

    (pondelok) 

     vianočné

     21. december 2018

    (piatok)

    27. december 2018 -

    7. január 2019

    8. január 2019

    (utorok)

     polročné

     31. január 2019

    (štvrtok)

    1. február 2019

    (piatok)

    4. február 2019

    (pondelok)

             jarné         

     15. február 2019

    (piatok)

    18. február -

    22. február 2019

     25. február 2019

    (pondelok)

     veľkonočné

     17. apríl 2019

    (streda)

    18. apríl -

    23. apríl 2019

    24. apríl 2019

    (streda)

     letné

     28. jún 2019

    (piatok)

     1. júl - 31. august 2019

     2. september 2019

    (pondelok)

     

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 8. 2019
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Jenčová 0905957166 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A