• Ľudia s veľkými ♥ - Pedagogický kolektív Primaškoly