• Rozvrhy hodín počas lyžiarskeho kurzu 19.2.- 23.2.2018

     • Rozvrhy hodín sa menia v 3. – 6. ročníku.

      V ostatných ročníkoch sa rozvrhy nemenia.

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 5. 4. - 6. 4. 2017; 9. 4. - 11. 4. 2018 sa uskutoční plavecký kurz v objekte krytého bazéna v obci Drienica.

      Spôsob prepravy:  autobusom

      Stravovanie:  v školskej jedálni

      Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín. Vedúci kurzu bude vždy vopred informovať, ktorá skupina odchádza ráno o 7:00 a ktorá o 10:00.

      Odchod – čas a miesto:  6:50; 10:00 – Súkromná základná škola

      Príchod – čas a miesto:  11:00; 13:00 – Súkromná základná škola

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.

      Predpokladaná cena kurzu je 20 € + 3,50 € cestovné. V prípade záujmu o absolvovanie plaveckého kurzu Vás prosíme uhradiť 30 % do 28. februára; doplatok do 31. marca.

      Pred začatím plaveckého výcviku je zákonný zástupca povinný priniesť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa kurzu.

       

     • Zmena účtu

     • POZOR! ZMENA ÚČTU

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že platby za stravu je potrebné posielať na účet

      SK9009000000005140045940.  

      Všetky ostatné platby uhrádzajte tak ako doteraz na účet školy:

      SK6809000000000505663950.

      Za porozumenie Vám ďakujeme.

     • Stolný tenis - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      up: 1.miesto

      Súťaž: Stolný tenis
      Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sophie Lazorová: 3.miesto

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

     • Firs lego league 2017/2018 - Celoštátne kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Šefan Roba, Tomáš Trudič, Martin Seman, /4. A/, Martin Kuchár /5. A/ Samuel Bucko, Marek Štofánik /7. A/, Juraj Gabzdil, Juraj Karniš /8. A/ pod vedením trénera Ing. Marek Štofánika : postup

      Súťaž: Firs lego league 2017/2018
      Kolo: Celoštátne kolo


      Tím Primaškolák postupuje v robotickej súťaži First Lego League 

      H2O – voda, základná tekutina pre život. (O2H, čítaj o-dva-ha) – tá nechýba žiakom tímu Primaškolák zo Súkromnej základnej školy, ktorí sa kvalifikovali na stredoeurópske semifinále V4 v Poľsku. Svoj postup si vybojovali dňa 10. 01. 2018  v robotickej súťaži FLL v Košiciach. Celkovo na Slovensku súťažila stovka tímov v 7 regionálnych turnajoch. Témou aktuálneho ročníka je HYDRO DYNAMICS - voda a všetko s ňou spojené. Vo výskumnom projekte žiaci predstavili svoj nápad s filtračnou fľašou „FilBo“. Najnapínavejšou kategóriou bola RobotGame, v ktorej sme dokázali poraziť aj študentov zo stredných škôl. Príprava na robotické súťaže je náročná a presahuje nie len učebné osnovy základnej školy, ale vyžaduje mnoho času a energie žiakov ako aj ich trénerov. Tento úspech a postup sa nám podaril už druhý raz za našu pomerne krátku existenciu. Tím Primaškolák bude reprezentovať Slovensko, mesto Sabinov a našu školu v zložení Šefan Roba, Tomáš Trudič, Martin Seman, /4. A/, Martin Kuchár /5. A/ Samuel Bucko,  Marek Štofánik /7. A/, Juraj Gabzdil, Juraj Karniš /8. A/ pod vedením trénera Ing. Marek Štofánika v dňoch 10. – 11. 2. 2018 v poľskom meste Łódź. Za podporu ďakujeme rodičom a vítame sponzorov, ktorí nás v prípade spolupráce môžu kontaktovať na szsprima@gmail.com

     • Geografická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sophie Lazorová: 3.miesto

      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Zober loptu nie drogy - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      up: 5.miesto

      Súťaž: Zober loptu nie drogy
      Kolo: Domáce kolo


     • Organizačné pokyny k lyžiarskemu kurzu Drienica

     •  

      1. Termín žiaci 1. – 2. ročníka 5.2. – 9.2.2018
      2. Termín žiaci 3. – 5. ročníka 19.2. – 23.2.2018 


      Odchod – čas a miesto: každý deň – zraz žiakov v škole o 7:40 (odchod autobusu o 8:00 od

                                              železničnej stanice)

      Príchod – čas a miesto: každý deň o 14:10 hod. – SZŠ. Po príchode do školy bude obed v jedálni pre

      prihlásených. Prosím rodičov, ktorých deti nebudú chodiť na obed počas kurzu, aby ste ich z obeda

      odhlásili.


      Dovážanie vlastným autom

      V prípade, že chcete svoje dieťa voziť k svahu na Drienicu vlastným autom, je potrebné vyplniť informovaný

      súhlas. Doprava na lyžiarsky výcvikový kurz zákonným zástupcom.docx                           

                  Doprava na lyžiarsky výcvikový kurz zákonným zástupcom.pdf 

      a odovzdať ho triednemu učiteľovi, ktorý ho dá vedúcemu kurzu. Doprava na Drienicu je riešená objednaným

      spojom, ktorého cena sa neodvádza od počtu detí, ale je pevne stanovená na 1 cestu. V závislosti od toho sa

      poplatok za cestovné nebude odrátavať, aj keď svoje dieťa budete dovážať na kurz.

      Čas pre dochádzajúcich autami: Príchod 8:30 a odchod 13:30.

      Deti budú rozdelené do skupín podľa lyžiarskych zručnosti. Skupiny budú mať na starosti inštruktori. Deti,

      ktoré dochádzajú autom, sa musia ráno pred kurzom a po skončení kurzu pred odchodom domov hlásiť

      svojim inštruktorom – v ktorého skupine lyžuje.


      Odvoz, prívoz a uskladnenie vecí

      V pondelok ráno lyže dovezieme autobusom na svah a každý deň po skončení sa odložia do lyžiarne pri

      svahu. V piatok po kurze ich dovezieme do školy.

      Každý deň ráno a poobede budeme odvážať a privážať ruksaky, prilby a lyžiarky, kvôli sušeniu. Lyže, palice,

      prilby, lyžiarky, termosky, ruksaky označte menom a priezviskom dieťaťa, aby sa pri prevoze nestratili.


      Požičiavanie lyží

      V prípade, že si budete lyže požičiavať z požičovne na Drienici, urobte tak najneskôr v nedeľu pred kurzom.


      Lístky sa kupujú na celý týždeň. V prípade, že vaše dieťa ochorie počas kurzu, nebudú vám vrátené peniaze.

      To sú podmienky prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska.


      Prosíme, aby deti mali držiak - upínak na lístky. Ak nebudú lístky zapnuté, ľahko sa môžu stratiť.


      Dieťa musí mať na Lyžiarsky výcvik potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára. Rozdáme ich deťom. Ak

      by ste ich stratili, vytlačte si ich.   

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 1. - 2. ročník.docx

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 1.- 2. ročník.pdf


      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 19.2. - 23.2.2018 3.-5. ročník.docx

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 19.2. - 23.2.2018.3.- 5.ročník.pdf

     • Zbierka pre Charitu

     • Tento rok sme sa rozhodli pomôcť Charite v Sabinove trošku ináč. Rozhodli sme sa zorganizovať burzu hračiek, ktoré budú môcť žiaci doniesť do školy a zároveň si budú môcť zakúpiť hocijakú hračku za 0,50 €. Všetky vyzbierané peniaze potom odovzdáme Charite. Hračky, ktoré si nik nezakúpi, si žiaci budú môcť zobrať späť, prípadne ich ponúkneme detskému domovu.

      Upozorňujeme, aby žiaci nosili len čisté a funkčné hračky.

       

       

     • Ľudia s veľkými ♥ - Pedagogický kolektív Primaškoly

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 24. 2. 2018