• Už sme naozajstní prváci!

      V piatok, 14. septembra 2018 sme našich prváčikov pasovali za žiakov školy. Keďže patrónom školy a našim veľkým vzorom je svätý Jozef, rozhodli sme sa, že ho budeme spoločne nasledovať v jeho čnostiach. To však nie je cesta ľahká, ba veru veľmi, veľmi náročná a zistili sme, že budeme musieť na sebe ešte veľa pracovať. Za každú splnenú úlohu sme dostali kúsok puzzle – čo bol obraz sv. Jozefa s malým Ježiškom. Snažili sme sa byť mlčanliví ako sv. Jozef, aby sme počuli rôzne zvuky a dokázali ich správne určiť. V tejto úlohe sme uspeli vynikajúco, naozaj sa vieme stíšiť a vnímať okolie. Boli sme aj pracovití – pomocou slamky sme prenášali lentilky do svojich pohárikov – pracovali sme usilovne ako naozajstní chrobáčikovia. Boli sme trpezliví pri ukladaní zápaliek jedným smerom do zápalkových krabičiek so zaviazanými očami. Boli sme vytrvalí, keď sme vytvárali zápalkovú pyramídu na hrdle fľaše

     • Rodičovské združenie

      Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na úvodné rodičovské združenia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. 9. 2018 o 16:30 h. pre rodičov žiakov 1. stupňa a 18. 9. 2018 o 16:30 h. pre rodičov žiakov 2. stupňa. Po spoločnom stretnutí v školskej jedálni budú prebiehať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach. Zasadnutie Klubu rodičov sa uskutoční 25. 9. 2018 o 17:00 v školskej knižnici.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 19. 9. 2018