•  

   Milí rodičia,

   predkladáme Vám plán práce školy na školský rok 2016/2017. Plán má informatívny charakter. Škola si vyhradzuje právo na zmeny termínov v pláne, a to predovšetkým kurzov v závislosti od voľných termínov ubytovacích zariadení, plavárne a tiež v závislosti od počasia. Za pochopenie Vám ďakujeme.

    

                                                                               September

                                    Školský rok 2016/2017 – Rok čitateľskej gramotnosti
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
         1 2 3 4

   5 

   Sv. omša; otvorenie šk. roka 2016-2017 (zodp.: triedni učitelia)  

   6

    Triednické hodiny (1. - 3.) - preberanie učebníc a pomôcok, poučenie o 

   BOZP, školský poriadok (zodp.: triedni učitelia)

   7 8 9 10 11

   12 

   Zber gaštanov - platné do odvolania (zodp.: Ľ. Urdzík)

   13

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

    

   14

    Projekt „Záložka do knihy spája školy (zodp.: K. Spišaková)

   15

   16

    Imatrikulácia - 1. ročník + noví žiaci; OČAP – 2. stupeň (zodp.: J. Klocová; J. Červeňák)

   17 18
   19

   20 

   Rodičovské združenie – 2. stupeň (zodp.: S. Urdzíková)

   21

   22 

   Rodičovské združenie – 1. stupeň; 17:30 – 1. zasadnutie Klubu rodičov (zodp.: S. Urdzíková, L. Zaletová)

   23 24 25

   26

   Európsky deň jazykov (zodp.: E. Baronová)

   27 28

   29

   1. zasadnutie Rady školy (zodp.: M. Matisovská)

   30    
   Október
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
            

   1

    Jesenný festival (zodp.: M. Drutárovská, A. Antolová)

   2
   3

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   5 6 7 8 9

   10

    Svetový deň duševného zdravia (zodp.: J. Ondášová)

   11 12 13 14 15 16

   17

    Zber papiera (zodp.: Ľ. Urdzík); Svetový deň zdravej výživy (zodp.: vedúca školskej  jedálne) + tematicky zameraný 

   18

    Zber papiera

   19

    Zber papiera

   20 

   Konert Integrácia; Program pre starých rodičov (zodp.: J. Kolárčik, triedni učitelia 1. stupňa); Zber papiera

   21 

   Zber papiera - ukončenie

   22 23

   24

   Medzinárodný deň školských knižníc (zodp.: D. Dziaková)

   25

   26

    

   27

    Noc v škole 1. - 2. ročník (zodp.: M. Novická); Ukončenie projektu „Záložka do knihy spáj školy“ (zodp.: K. Spišaková) 

   28

   Jesenné prázdniny

   29 30

   31

   Jesenné prázdniny

              
   Mesiac úcty k starším – spolupráca s domovmi - rozhovor, pomoc, čítanie, program – počas celého mesiaca
   November
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    

   1

    

   2 3 4 5 6
   7

   8

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   9 10

   11

   Noc v škole – 3. - 4. ročník (zodp. M. Matisovská)

   12 13

   14

   Týždeň digitálnych zručností; bezpečne na internete (zodp.: A. Štofániková)

   15 

   2. zasadnutie Pedagogickej rady – štvrťročná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   16 17 18 19 20

   21

    Týždeň boja proti drogám (zodp.: J. Ondášová)

   22 

   Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia)

   23

    Testovanie 5 (zodp.: A. Štofániková)

   24 25 26 27

   28

    Advent (zodp.: M. Novická; M. Nováková)

   29 30        
   14. - 18. 11. - Týždeň digitálnych zručností; 21. - 25. 11. - Týždeň boja proti drogám
   December
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
        

   1

   Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vianočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

   2

    Vyhlásenie zbierky pre charitu (zodp.: M. Nováková)

   3 4

   5

   Sv. Mikuláš (zodp.: J. Červeňák)

   6

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   7 8 9 10 11
   12 13 14 15

   16

    Vianočná akadémia (zodp.: J. Ondášová)

   17 18

   19

    Korčuliarsky kurz pre 1. - 7. ročník/Finančná gramotnosť (zodp.: J. Červeňák, J. Kolárčik)

   20

   Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

   21

   Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

   22

   Triednické hodiny; Duchovná obnova (zodp.: triedni učitelia; M. Nováková)

   23

    Vianočné prázdniny

   24 25

   26

    Vianočné prázdniny

   27

    Vianočné prázdniny

   28

    Vianočné prázdniny

   29

    Vianočné prázdniny

   30

    Vianočné prázdniny

   31  
   19. 12. - 22. 12. - Korčuliarsky kurz a kurz finančnej gramotnosti
   Január
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
               1

   2

   Vianočné prázdniny

   3

   Vianočné prázdniny

   4

   Vianočné prázdniny

   5

   Vianočné prázdniny

   6 7 8

   9

    Požehnanie tried (zodp.: M. Nováková)

   10

   Pracovná porada; Šaliansky Maťko – školské kolo (zodp.: S. Urdzíková, M. Matisovská)

   11 12 13 14 15
   16 17 18 19 20 21 22
   23

   24

    3. zasadnutie Pedagogickej rady – polročná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   25 26 27 28 29
   30 31          
   Február
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
       1 2

   3

   Polročné prázdniny

   4 5
   6

   7

    Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   8 9 10 11 12

   13

    Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

   14

   Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

   15

   Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

   16

   Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

   17

   Lyžiarsky kurz 1. - 3. ročník (zodp.: J. Červeňák)

   18 19
   20 21 22 23

   24 

   Karneval; Ples (zodp.: J. Klocová; J. Komárová)

   25 26

   27

   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

   28

   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

            
   Marec
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
      

   1

   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

   2

   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

   3

   Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník (zodp.: M. Drutárovská)

   4 5

   Jarné pázdniny

   6

   Jarné pázdniny

   7

   Jarné pázdniny

   8

   Jarné pázdniny

   9

   Jarné pázdniny

   10

   11 12

   13

   Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu; Deviatnik k sv. Jozefovi (zodp.: vychovávateľky; S. Urdzíková)

   14

   Pracovná porada; Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (zodp.: S. Urdzíková, M. Matisovská, J. Ondášová)

   15 16 17 18 19

   20

    Sv. omša; Kultúrne podujatie (zodp.: J. Ondášová, M. Jenčová)

   21

   Pôst; triedne aktívy (zodp.: M. Jenčová, J. Kolárčik, triedni učitelia)

   22 23

   24

   Deň zápasu za ľudské práva (zodp.: triedni učitelia)

   25 26
   27

   28 

   Deň zápasu za ľudské práva (zodp.: triedni učitelia)

   29 Čitateľský maratón (zodp.: D. Dziaková) 30 31    
   Marec mesiac knihy – triedne i školské aktivity počas celého mesiaca; v rámci Dňa zápasu za ľudské práva - spoznávanie 
   Apríl
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
             1

   2

   Popoludnie v SZŠ (zodp.: S. Urdzíková)

   3

   Týždeň zdravia (zodp.: triedni učitelia)

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   5

   Testovanie 9 (zodp.: A. Štofániková)

   6

   Ochutnávka jedál zdravej výživy (zodp.: vedúca ŠJ, V. Urdzíková)

   7

   Svetový deň zdravia;  Zápis do 1. ročníka (zodp.: Ľ. Daráková, S. Urdzíková)

   8 9

   10

   Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu (zodp.: vychovávateľky)

   11

   Krížová cesta; Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

   12

   Krížová cesta; Duchovná obnova (zodp.: M. Nováková)

   13

   Veľkonočné prázdniny

   14

   Veľkonočné prázdniny

   15 16

   17

   Veľkonočné prázdniny

   18

   Veľkonočné prázdniny

   19

   Plavecký kurz pre 1. - 6. ročník (zodp.: Š. Brajerčíková)

   20

   Plavecký kurz pre 1. - 6. ročník (zodp.: Š. Brajerčíková)

   21

   Deň Zeme; Slávik 2016; Plavecký kurz  (zodp.: J. Klocová, J. Kolárčik, M. Kolárčiková)

   22 23

   24

   Zber papiera (zodp.: V. Urdzíková, Ľ. Urdzík); Peru - štyri strany sveta (zodp.: M. Hoľko);  Plavecký kurz

   25

   4. zasadnutie Pedagogickej rady – trištvrťročná porada (zodp.: s. Urdzíková); Zber papiera;  Plavecký kurz

   26

   Zber papiera

   27

   Zber papiera

   28

   Zber papiera; Noc v škole 2. stupeň (zodp.: J. Kolárčik)

   29 30
   Máj
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
   1

   2

   Prezentácie ročníkových prác; Pracovná porada (zodp.: triedni učitelia, S. Urdzíková)

   3 4 5

   6

   8. školský ples (zodp.: V. Urdzíková)

   7
   8 9 10 11 12 13 14

   15

   Týždeň mlieka (zodp.: vedúca ŠJ + triedni učitelia)

   16

   Triedne aktívy (zodp.: triedni učitelia)

   17

   Svetový deň mlieka (zodp.: triedni učitelia)

   18 19

   20

   Deň rodiny (zodp.: M. Novická, M. Matisovská)

   21

   22 

   Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

   23 

   Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

   24 

   Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

   25 

   Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

   26 

   Škola v prírode (zodp.: S. Urdzíková)

   27 28
   29 30 31        
   Jún
   Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
        

   1

   MDD (zodp.: J. Klocová, I. Hétharšiová)

   2 3 4
   5

   6

   Pracovná porada (zodp.: S. Urdzíková)

   7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20

   21

   Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

   22

   Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

   23

   Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

   24 25

   26

   Školské výlety (zodp.: triedni učitelia)

   27

   5. zasadnutie Pedagogickej rady – koncoročná porada; triednické hodiny (zodp.: S. Urdzíková, triedni učitelia)

   28

   Triednické hodiny (zodp.: triedni učitelia)

   29

   OČAP; didaktické hry (zodp.: J. Červeňák, J. Klocová)

   30

   Sv. omša; odovzdávanie vysvedčení (zodp.: J. Ondášová, M. Nováková, S. Urdzíková)

   Hurá! Prázdniny!  
                
                

    

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 22. 1. 2018