• Aj tento rok sme sa prihlásili do projektu

    Záložka do knihy spája školy

    s témou  

    Tajuplný svet knižných príbehov.

    Už 8. ročník tohto česko-slovenského projektu

    pre základné školy a osemročné gymnáziá

    vyhlasujú 

    k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

    Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

    a

    Knižnica Jiřího Mahena v Brne.

    Cieľom projektu je

    nadviazanie kontaktov medzi

    českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami

    podpora čítania

    prostredníctvom výmeny

    vlastnoručne vyrobených záložiek do kníh.

     

    Zverejnenie našej partnerskej školy

     a ďalšie informácie získate

    od pani učiteliek

    Mirky Matisovskej a Zlati Mikloškovej

    alebo nájdete prvý októbrový týždeň práve tu.

    SVOJU ZAUJÍMAVÚ ZÁLOŽKU

    môžete začať vyrábať už teraz.

    J

     

     Už to vieme!

    Našou partnerskou školou v projekte

    Záložka do knihy spája školy

    s témou  

    Tajuplný svet knižných príbehov

    sa stala

    Základná škola Senice na Hané

    Pripájame pozdrav, ktorý nám prišiel:

    Krásný den, paní Miklošková.

    Jsme vesnická základní škola se 196 žáky. 

    Senice na Hané leží v srdci Moravy - Hané,  asi 13 km od okresního a krajského města v jednom, od Olomouce.

    Do projektu jsme zapojeni již několik roků. Žáci, zvláště z 1.  stupně, se do výroby záložek zapojují s radostí a s nápady. Věřím, že letos tomu nebude jinak.

     

    Dovolte, abych touto cestou pozdravila nejenom Vás osobně, ale i všechny Vaše kolegy a samozřejmě i žáky Vaší školy.

     

    Přeji všem ve Vaší škole krásné podzimní dny, pohodu, radost z práce, hodně důvodů k úsměvu a pevné zdraví. 

     

    Za všechny malé i velké z partnerské školy ze Senice na Hané - Jana Barabášová, učitelka 2. třídy

     

    Tešíme sa na všetky ZAUJÍMAVÉ ZÁLOŽKY,

    ktoré pošleme našim novým kamarátom.

    J

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 16. 8. 2018