• Organizačné pokyny k lyžiarskemu kurzu Drienica

     •  

      1. Termín žiaci 1. – 2. ročníka 5.2. – 9.2.2018
      2. Termín žiaci 3. – 5. ročníka 19.2. – 23.2.2018 


      Odchod – čas a miesto: každý deň – zraz žiakov v škole o 7:40 (odchod autobusu o 8:00 od

                                              železničnej stanice)

      Príchod – čas a miesto: každý deň o 14:10 hod. – SZŠ. Po príchode do školy bude obed v jedálni pre

      prihlásených. Prosím rodičov, ktorých deti nebudú chodiť na obed počas kurzu, aby ste ich z obeda

      odhlásili.


      Dovážanie vlastným autom

      V prípade, že chcete svoje dieťa voziť k svahu na Drienicu vlastným autom, je potrebné vyplniť informovaný

      súhlas. Doprava na lyžiarsky výcvikový kurz zákonným zástupcom.docx                           

                  Doprava na lyžiarsky výcvikový kurz zákonným zástupcom.pdf 

      a odovzdať ho triednemu učiteľovi, ktorý ho dá vedúcemu kurzu. Doprava na Drienicu je riešená objednaným

      spojom, ktorého cena sa neodvádza od počtu detí, ale je pevne stanovená na 1 cestu. V závislosti od toho sa

      poplatok za cestovné nebude odrátavať, aj keď svoje dieťa budete dovážať na kurz.

      Čas pre dochádzajúcich autami: Príchod 8:30 a odchod 13:30.

      Deti budú rozdelené do skupín podľa lyžiarskych zručnosti. Skupiny budú mať na starosti inštruktori. Deti,

      ktoré dochádzajú autom, sa musia ráno pred kurzom a po skončení kurzu pred odchodom domov hlásiť

      svojim inštruktorom – v ktorého skupine lyžuje.


      Odvoz, prívoz a uskladnenie vecí

      V pondelok ráno lyže dovezieme autobusom na svah a každý deň po skončení sa odložia do lyžiarne pri

      svahu. V piatok po kurze ich dovezieme do školy.

      Každý deň ráno a poobede budeme odvážať a privážať ruksaky, prilby a lyžiarky, kvôli sušeniu. Lyže, palice,

      prilby, lyžiarky, termosky, ruksaky označte menom a priezviskom dieťaťa, aby sa pri prevoze nestratili.


      Požičiavanie lyží

      V prípade, že si budete lyže požičiavať z požičovne na Drienici, urobte tak najneskôr v nedeľu pred kurzom.


      Lístky sa kupujú na celý týždeň. V prípade, že vaše dieťa ochorie počas kurzu, nebudú vám vrátené peniaze.

      To sú podmienky prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska.


      Prosíme, aby deti mali držiak - upínak na lístky. Ak nebudú lístky zapnuté, ľahko sa môžu stratiť.


      Dieťa musí mať na Lyžiarsky výcvik potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára. Rozdáme ich deťom. Ak

      by ste ich stratili, vytlačte si ich.   

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 1. - 2. ročník.docx

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 1.- 2. ročník.pdf


      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 19.2. - 23.2.2018 3.-5. ročník.docx

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 19.2. - 23.2.2018.3.- 5.ročník.pdf

     • Zmena účtu

     • POZOR! ZMENA ÚČTU

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že platby za stravu je potrebné posielať na účet

      SK9009000000005140045940.  

      Všetky ostatné platby uhrádzajte tak ako doteraz na účet školy:

      SK6809000000000505663950.

      Za porozumenie Vám ďakujeme.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Samuel Tomáš Jacko: 3.miesto

      Súťaž: Olympiáda v nemeckom jazyku
      Kolo: Okresné kolo


     • Čo nás čaká v januári?

     •  1. 1. – 7. 1.  – Vianočné prázdniny

      8. 1. – požehnanie tried

      9. 1. – stretnutie s rodičmi žiakov 2. A triedy

      16. 1. – Šaliansky Maťko – školské kolo

      23. 1. – 3. zasadnutie Pedagogickej rady – klasifikačná porada

      27. 1. – 8. školský ples

      31. 1. – karneval pre žiakov 1. – 4. ročníka

     • Zbierka pre Charitu

     • Tento rok sme sa rozhodli pomôcť Charite v Sabinove trošku ináč. Rozhodli sme sa zorganizovať burzu hračiek, ktoré budú môcť žiaci doniesť do školy a zároveň si budú môcť zakúpiť hocijakú hračku za 0,50 €. Všetky vyzbierané peniaze potom odovzdáme Charite. Hračky, ktoré si nik nezakúpi, si žiaci budú môcť zobrať späť, prípadne ich ponúkneme detskému domovu.

      Upozorňujeme, aby žiaci nosili len čisté a funkčné hračky.

       

       

     • Zbierka starých mobilov

     • SOCIA, nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko vyhlasuje 8. ročník kampane Staroba sa nás dotýka, v rámci ktorej bude prebiehať zbierka starých mobilov. Za každý odovzdaný mobil získame 0,50 € do zbierky Lienka pomoci, ktorou sa podporí rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov.                                                           Aj naša škola sa chce zapojiť do tejto zbierky. Staré mobilné telefóny môžete vložiť do krabice na vrátnici. Po ukončení zbierky – 31. 1. 2018 - ich odnesieme do predajne Orange.

       

       

     • Ples

     • Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na 8. ples Súkromnej základnej školy, ktorý sa tohto roku bude konať 27. 1. 2018 v priestoroch Súkromnej základnej školy. Cena lístka je 20 eur. Zahŕňa welcome drink sprevádzaný komornou hudbou, hudbu (dj), večeru a kávu, druhú večeru, vodu, tombolu. Keďže kapacitné možnosti sú obmedzené – cca 50 osôb, prosím rezervujte si lístky na t. č.: 0908082633.

       

       

     • Ľudia s veľkými ♥ - Pedagogický kolektív Primaškoly

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 22. 1. 2018