•                                                                Rodičovská rada

                                                     Predseda:        Ing. Zuzana Baňasová   (8.A) 

                                                     Podpredseda: PhDr. Miroslav Pekár     (5.A)

                                                     Účtovník:        Ing. Lenka Zaletová

                                                     Členovia:         Gabriela Káčerová         (1.A)

                                                                                    Lucia Rose                    (2.A)

                                                                                    Ing. Miriam Tkáčová     (2.B)

                                                                                    Ing. Katarína Galajdová  (3.A)

                                                                                    Martina Kuchárová       (4.A)

                                                                                    Anna Epstathopoulos   (4.B)

                                                                                   Mária Majdáková          (5.A)

                                                                                   Mgr. Katarína Skladaná (6.A)

                                                                                   Lenka Babjaková         (6.B)

                                                                                   Lucia Straková             (7.A)

                                                                                   Renáta Triščíková        (9.A)

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 2. 2019
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: 0915949733 Zástupkyňa riaditeľky: 0905957166 Platby: 0908082633
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A
  • Výlet Bratislava
  • Škola v prírode
  • Slávik školské kolo