Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Školský časopis Školský rozhlas Mimočítankové čítanie Ročníkové práce Témy ročníkových prác

Aktivita žiakov

Školský časopis

       2009/2010      2010/2011           2011/2012           2012/2013          2013/2014
1.pdf (9.-10.2009) 5.pdf (09.-10.2010) 9.pdf(09.-10.2011) 13.pdf(09.-10.2012)

16.pdf (09.-10.2013)

2.pdf (11.-12.2009) 6.pdf (11.-12.2010) 10.pdf(11.-12.2011) 14.pdf(01.-03.2013) 17.pdf (11.-12.2013)
3.pdf (02.-03.2010) 7.pdf (01.-03.2011) 11.pdf (02.-03.2012) 15.pdf (04.-06.2013) 18.pdf(01.-03.2014)
4.pdf (05.-06.2010) 8.pdf (05.-06.2011) 12.pdf (04.-06.2012)   19.pdf(04.-06.2014)

       2014/2015   

      2015/2016              2016/2017             2017/2018              2018/2019
20.pdf (09.-10.2014)

24.pdf (09.-10.2015)

28.pdf (09.-10.2016)    
21.pdf (11.-12..2014)

25.pdf (11.-12.2015)

priloha

29.pdf (11.-12.2016)    
22.pdf (01.-03.2015) 26.pdf (01.-03..2016)  30.pdf (01.-4.2017)    
23.pdf (04.-06.2015) 27.pdf (04.-06.2016)      

 

Počet návštev: 3454400