Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Kontakt Štatút Knižničný a výpožičný poriadok Knižnica-zoznam kníh Novinky

Kontakt

 „Knihy sú najtichší a najvernejší priatelia;

sú najprístupnejší a najmúdrejší radcovia

a najtrpezlivejší učitelia.

Sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ 

          

 

KNIŽNICA JE OTVORENÁ V:

PONDELOK       11:50 – 13:30

STREDU             12:30 – 14:30

PIATOK             11:50 – 13:30

Vypožičanie kníh je možné len v prítomnosti školskej knihovníčky.

Školská knihovníčka: Mgr. Zlatica Miklošková
Email: ZlaticaMikloskova@primaskola.xyz
zlaticamikloskova@gmail.com
Tel. kontakt: 0911214941
Počet návštev: 3454293