• Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2017 / 2018

   • Okresné kolo

     • Tomáš Trudič

     • 1.miesto
     • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Norbert Talarovič

     • 1.miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Nelly Mihaliková

     • 2.miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Natália Novická

     • 3.miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Klaudia Genčurová

     • 3.miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • up

     • 1.miesto
     • Stolný tenis · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Sophie Lazorová

     • 3.miesto
     • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Sophie Lazorová

     • 3.miesto
     • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Samuel Tomáš Jacko

     • 3.miesto
     • Olympiáda v nemeckom jazyku · Okresné kolo · 2017 / 2018
   • Školské kolo

     • Michal Bilský, Dávid Korínek, Filip Vaňo

     • 1.miesto
     • Stolný tenis · Školské kolo · 2017 / 2018
     • Marek Štofánik

     • 1. miesto
     • Kodu Cup · Školské kolo · 2017 / 2018
     • Karol Korínek

     • 1. miesto
     • Kodu Cup · Školské kolo · 2017 / 2018
     • Matej Trudič

     • 1.miesto
     • Kodu Cup · Školské kolo · 2017 / 2018
     • ŠKD

     • účasť
     • Priateľský zápas vo futbale · Školské kolo · 2017 / 2018
     • žiačky 2.A a 3.B

     • účasť
     • Tanec v nás · Školské kolo · 2017 / 2018
     • Adriana Farkašová, Johana Straková

     • 3.miesto družstva
     • bedminton · Školské kolo · 2017 / 2018
     • Filip Vaňo, Denis Korinek

     • 3.miesto družstva
     • bedminton · Školské kolo · 2017 / 2018
   • Domáce kolo

     • up

     • 5.miesto
     • Zober loptu nie drogy · Domáce kolo · 2017 / 2018
   • 2016 / 2017

   • Celoštátne kolo

     • žiaci 6. ročníkov

     • medzi 25% najúspešnejších
     • Komparo testy · Celoštátne kolo · 2016 / 2017
     • žiaci 4. ročníkov

     • medzi 25% najúspešnejších
     • Komparo testy · Celoštátne kolo · 2016 / 2017
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 12. 2018