Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Kontakt Prevádzkový poriadok Poplatky Novinky

Školská jedáleň

Kontakt

Vedúca jedálne

 Vedúca jedálne: Mgr. Terézia Dzuriková

Email: szsjedalen@gmail.com

Tel.: 0948612090

Personál

Zľava: Silvia, Janka, Janka

Počet návštev: 3454424