•                                                                Rodičovská rada

                                                     Predseda:        Ing. Zuzana Baňasová   (8.A) 

                                                     Podpredseda: PhDr. Miroslav Pekár     (5.A)

                                                     Účtovník:        Ing. Lenka Zaletová

                                                     Členovia:         Gabriela Káčerová         (1.A)

                                                                                    Lucia Rose                    (2.A)

                                                                                    Ing. Miriam Tkáčová     (2.B)

                                                                                    Ing. Katarína Galajdová  (3.A)

                                                                                    Martina Kuchárová       (4.A)

                                                                                    Anna Epstathopoulos   (4.B)

                                                                                   Mária Majdáková          (5.A)

                                                                                   Mgr. Katarína Skladaná (6.A)

                                                                                   Lenka Babjaková         (6.B)

                                                                                   Lucia Straková             (7.A)

                                                                                   Renáta Triščíková        (9.A)

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 16. 1. 2019