• Témy ročníkových prác na šk. rok 2018/2019

   • p. uč. Dominik Bodnár:         Vplyv techniky na človeka

                                                   Návrh a zhotovenie darčekového  predmetu

                                         Slávny vynálezcovia v oblasti techniky

                                                   Elektrická energia a jej využitie

                                                   Nové technológie obrábania technických materiálov

                                                   Pravouhlé premietanie v technickej praxi

                                                   Využitie snímačov a regulačných prvkov v technickej praxi

    p. uč. Danka Némethová:     Slnečná sústava

                                                  Jadrová elektráreň

                                                  Netradičné zdroje energie (Obnoviteľné zdroje)

                                                  Slnko – Zdroj života na Zemi

                                                 Chyby oka – okuliare

    p. uč. Jožko Červeňák:        Eurofit test - testy všeobecnej pohybovej výkonnosti

                                                 Olympijske hry – história

                                                 Cros fit – workout

          Futbal  - Majstrovstvá sveta

          Kulturistika

    p. uč. Ľudmila Daraková:     Dinosaury

                                                   Jaskyne

                                                   Tatranská fauna a flóra (rastlinstvo a živočíšstvo)

                                                   Austrálska fauna (živočíšstvo)

                                                   Mäsožravé rastliny

                                                   Významní chemici

                                                   Kyslík

                                                   Chémia vo farmaceutickom priemysle (chémia liečiv)

                                                   Chemické látky v ľudskom tele

                                                   Ropa

    p. uč. Evka Baronová:           Royal family

                                                   English music

                                                   Cities in UK/USA

    p. uč. Antónia Lokajová:       New York

                                                   London

    p. uč. Ivana Hetháršiová:      Adoptívne a pestúnske rodiny na Slovensku

                                                   Dobrovoľnícke organizácie v mojom okolí

                                                   Siociometrické metódy realizované v mojej triede

                                                   Vplyv reklamy na spotrebiteľa

    p. uč. Patrik Kotora:             Johann Wolfgang von Goethe – Goethe in Musik

                                                   Sitten und Bräuche in Deutschland und in der Slowakei - Vergleich

                                                   Musik in deutschsprachigen Ländern

                                                   Essgewohnheiten in Deutschland – früher und heute

                                                   Deutsch - slowakisches Wörterbuch - thematischp