• Témy ročníkových prác

   • Témy ročníkových prác v školskom roku 2017/2018

    Slovenský jazyk a literatúra (konzultant: Mgr. Denisa Urdová)

    • Tradície a ľudové zvyky v mojej rodine
    • Slovník šarišského nárečia
    • Frazeologizmy a ich význam v bežnej komunikácii
    • Porovnanie filmu s jeho knižnou predlohou

    Slovenský jazyk a literatúra (konzultant: Mgr. Juliána Ondášová)

    • Ako vzniká pieseň? (o piesňach, zostavenie spevníka)
    • Čo čítajú žiaci našej školy? (prieskum o knihách)
    • Pop-texty 20. a 21. storočia (rozbor textov, ich zamerania, téma, myšl. obr. prostr. ...)
    • Televízia a mládež
    • Vývoj animovanej rozprávky

    Anglický jazyk (konzultant: Mgr. Eva Baronová) in English

    • Festivals in England
    • English food
    • Project Eden (Biodomes in St. Austell)
    • American heroes
    • English tea tradition

    Ruský jazyk (konzultant: Mgr. Júlia Komarová) по-русски

    Nemecký jazyk (Mgr. Miriama Hajdučeková) auf Deutsch

    • Berlin
    • Eines der deutschsprachigen Länder und seine Charakteristik
    • Die bekanntesten Deutsche des 20. Jahrhunderts
    • Massenmedien im Leben der jungen Leuten
    • Meine Heimat – die Slowakei

    Informatika (Mgr. Anna Štofániková)

    • Timeline - vývoj PC - učebná pomôcka - 6. roč.
    • Animuj svoj svet - animácia od A po Z - 6. roč.
    • Moja hra - učebná pomôcka /naprogramovanie, popis, funkčnosť a prevedenie/
     - od 6. roč 
    • Film - spracovanie na dohodnutú tému - 7. roč. 
    • Svet spoločnosti Apple - 7. roč.
    • Moje herné konzoly - 7. roč.
    • FLL - príprava na robotickú súťaž - od 8. roč a žiaci krúžku Programoanie2, skupinový projekt  3 - 10 žiakov.

     

    Matematika (Mgr. Jozef Kolárčik)

    • Matematici, ktorí menili svet
    • Tvorba labyrintov
    • Matematické triky
    • Finančná gramotnosť
    • Matematika starých Egypťanov
    • Matematika hrou

     

    Matematika (Mgr. Margita Krivdová-Jurková)

    • Miery a váhy kedysi a dnes
    • História celých čísel
    • Matematika v prírode

    Fyzika (Mgr. Katarína Kozmová)

    • Ženy a ich prínos vo fyzike
    • Nositelia Nobelovej ceny za fyziku
    • Fyzikálne javy v prírode
    • Elektromagnetické vlnenie v životnom prostredí človeka
    • Fyzika v kuchyni

     

    Chémia (Mgr. Margita Krivdová-Jurková)

    • Horenie látok
    • Voda – kvapalina obyčajná a predsa tak zvláštna
    • Chémia nás živí
    • Chémia vybraných potravín
    • Chemické pokusy z každodenného života

    Biológia (Mgr. Miriama Hajdučeková)

    • Civilizačná choroba „Diabetes mellitus“
    • „Srdce“ nielen ako symbol lásky
    • Liečivé rastliny – ich význam pre človeka
    • Stromy a ich výskyt v okrese Sabinov
    • Bunka – základ života
    • Pes – najlepší priateľ človeka

    Geografia (konzultant: Mgr. Martin Hoľko)

    • Chorvátsko – člen Európskej únie
    • Queensland – región dynamických geografických premien
    • Istanbul – brána do Ázie
    • Kazachstan – krajina blízka Ázii i Európe
    • Egypt – destinácia pre slovenských turistov

    Dejepis (konzultant: Mgr. Martin Hoľko)

    • Mata Hari
    • Kráľovna Viktória
    • Čechoslováci v GULAGu
    • „Prvá“ česko-slovenská republika
    • Zabudnutá hviezda Helena Bušová

    Dejepis (konzultant: Mgr. Denisa Urdová)

    • Rodokmeň mojej rodiny
    • Významná osobnosť dejín (po dohode s konzultantom)
    • História môjho mesta/mojej dediny
    • Zbrane 2. svetovej vojny
    • Život gladiátorov (gladiátorské hry, amfiteátre, priebeh bojov)

    Občianska náuka (konzultant: Mgr. Silvia Hovanová)

    • Správne využívanie voľného času a životospráva
    • Základné normy a práva v rodinách
    • Sociálne zmeny v spoločnosti
    • Globálne hrozby ľudstva

    Telesná a športová výchova (konzultant: Mgr. Jozef Červeňák)

    • Eurofit test
    • Workout - cvičenie s vlastným telom
    • Zimné olympijske hry v Pchjongčchangu 9. 2. 2018 – 25. 2. 2018
    • Pohorie Čergov - miesto turistiky a oddychu
    • Futsal - šport, ktorý veľmi nepoznáme

     

    Technika (konzultant: Mgr. Dominik Bodnár)

    • Tradičné ľudové remeslá vo vybranom regióne.
    • Návrh a zhotovenie úžitkového predmetu.
    • Vynálezy 21. Storočia techniky.
    • Návrh technického výkresu na zhotovenie výrobku z technického materiálu.
    • Rozvíjanie priestorovej predstavivosti.
    • Návrh ručného opracovania plastických látok.
    • Prevody v technických zariadeniach.

    Náboženstvo (konzultant: Mgr. Margita Nováková)

    • Pápež František – posol pokoja a milosrdenstva
    • Don Titus Zeman – nový slovenský blahoslavený
    • Moja farnosť v minulosti a teraz – kto a ako tvorí život farnosti
    • Kostol/Cerkov v mojom meste/dedine – objaviť posolstvo, čo v sebe skrýva môj kostol/cerkov
    • Cirkev ako Matka chudobných a núdznych (ako pracuje charita v Cirkvi)

    Hudobná výchova (konzultant: Mgr. Margita Nováková)

    • Hudobný skladateľ (podľa vlastného výberu)
    • Hudobné divadelné predstavenie (opera, opereta, muzikál, balet – podľa výberu)
    • 50 rokov ELÁNu
    • Hudobné ustanovizne v Sabinove podľa vlastného výberu (ZUŠ, Sabinovčan, Sabiník, Sabinka,...)
    • Úspešní hudobníci, ktorí začínali na ZUŠ v Sabinove