Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Kontakt Prevádzkový poriadok Poplatky Novinky

Školská jedáleň

Novinky

UPOZORNENIE

Od 1. 2. 2017 dochádza k zmene podmienok stravovania sa v školskej jedálni. Poplatok za stravovanie musí byť vyplatený do konca predchádzajúceho mesiaca. Od 25. dňa až do konca mesiaca v čase od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 si žiak, prípadne zákonný zástupca žiaka musí vyzdvihnúť stravné lístky u vedúcej školskej jedálne. Žiakovi, ktorý nebude mať stravu zaplatenú a nepreukáže sa stravným lístkom, strava nebude vydaná.

Odhlášky z obeda na nasledujúci deň budeme akceptovať iba do 15:00 predchádzajúceho dňa. V daný deň do 8:00 je možné odhlásiť žiaka z obeda iba zo zdravotných dôvodov. V prípade, ak je žiak chorý a je odhlásený z obeda na konkrétny čas, avšak jeho choroba naďalej pretrváva, je potrebné odhlásiť ho z obeda na nasledujúce obdobie, v opačnom prípade je žiak automaticky na obed prihlásený. Odhlásiť žiaka z obeda môžete elektronicky alebo u vedúcej školskej jedálne, nie u triedneho učiteľa. Za pochopenie Vám ďakujeme.

 

Počet návštev: 3454466