Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Stanovy Plán práce a zasadnutí Zloženie Aktivity 2%

Klub rodičov

Zloženie

                                            Rodičovská rada

 

 

Predseda:       Ing. Zuzana Baňasová (8.A)

Podpredseda: PhDr. Miroslav Pekár   (5.A)

Účtovník:        Ing. Lenka Zaletová

Členovia:        Gabriela Káčerová        (1.A)

                       Lucia Rose                   (2.A)

                       Ing. Miriam Tkáčová     (2.B)

                       Ing. Katarína Galajdová (3.A)

                       Martina Kuchárová        (4.A)

                       Anna Epstathopoulos    (4.B)

                       Mária Majdáková          (5.A)

                       Mgr. Katarína Skladaná (6.A)

                       Lenka Babjaková          (6.B)

                       Lucia Straková             (7.A)

                       Renáta Triščíková        (9.A)

Počet návštev: 3454285