Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Organizácia prevádzky Školský výchovný program Vnútorný poriadok ŠKD Poplatky Kontakty Celoklubové akcie

Školský klub deti (ŠKD)

Poplatky

Za krúžky a ŠKD sa platí zvlášť, t.j. žiak, ktorý chodí na krúžky a navštevuje ŠKD, platí dvakrát. 

Školský klub deti  
Ranné schádzanie 2 €/mesiac
Ak je žiak v ŠKD do 15:00 5 €/mesiac
Ak je žiak v ŠKD po 15:00 a do 18:30 7 €/mesiac

 

Počet návštev: 3454328