Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Školský časopis Školský rozhlas Mimočítankové čítanie Ročníkové práce Témy ročníkových prác

Aktivita žiakov

Témy ročníkových prác

Témy ročníkových prác v školskom roku 2017/2018

Slovenský jazyk a literatúra (konzultant: Mgr. Denisa Urdová)

 • Tradície a ľudové zvyky v mojej rodine
 • Slovník šarišského nárečia
 • Frazeologizmy a ich význam v bežnej komunikácii
 • Porovnanie filmu s jeho knižnou predlohou

Slovenský jazyk a literatúra (konzultant: Mgr. Juliána Ondášová)

 • Ako vzniká pieseň? (o piesňach, zostavenie spevníka)
 • Čo čítajú žiaci našej školy? (prieskum o knihách)
 • Pop-texty 20. a 21. storočia (rozbor textov, ich zamerania, téma, myšl. obr. prostr. ...)
 • Televízia a mládež
 • Vývoj animovanej rozprávky

Anglický jazyk (konzultant: Mgr. Eva Baronová) in English

 • Festivals in England
 • English food
 • Project Eden (Biodomes in St. Austell)
 • American heroes
 • English tea tradition

Ruský jazyk (konzultant: Mgr. Júlia Komarová) по-русски

Nemecký jazyk (Mgr. Miriama Hajdučeková) auf Deutsch

 • Berlin
 • Eines der deutschsprachigen Länder und seine Charakteristik
 • Die bekanntesten Deutsche des 20. Jahrhunderts
 • Massenmedien im Leben der jungen Leuten
 • Meine Heimat – die Slowakei

Informatika (Mgr. Anna Štofániková)

 • Timeline - vývoj PC - učebná pomôcka - 6. roč.
 • Animuj svoj svet - animácia od A po Z - 6. roč.
 • Moja hra - učebná pomôcka /naprogramovanie, popis, funkčnosť a prevedenie/
  - od 6. roč 
 • Film - spracovanie na dohodnutú tému - 7. roč. 
 • Svet spoločnosti Apple - 7. roč.
 • Moje herné konzoly - 7. roč.
 • FLL - príprava na robotickú súťaž - od 8. roč a žiaci krúžku Programoanie2, skupinový projekt  3 - 10 žiakov.

 

Matematika (Mgr. Jozef Kolárčik)

 • Matematici, ktorí menili svet
 • Tvorba labyrintov
 • Matematické triky
 • Finančná gramotnosť
 • Matematika starých Egypťanov
 • Matematika hrou

 

Matematika (Mgr. Margita Krivdová-Jurková)

 • Miery a váhy kedysi a dnes
 • História celých čísel
 • Matematika v prírode

Fyzika (Mgr. Katarína Kozmová)

 • Ženy a ich prínos vo fyzike
 • Nositelia Nobelovej ceny za fyziku
 • Fyzikálne javy v prírode
 • Elektromagnetické vlnenie v životnom prostredí človeka
 • Fyzika v kuchyni

 

Chémia (Mgr. Margita Krivdová-Jurková)

 • Horenie látok
 • Voda – kvapalina obyčajná a predsa tak zvláštna
 • Chémia nás živí
 • Chémia vybraných potravín
 • Chemické pokusy z každodenného života

Biológia (Mgr. Miriama Hajdučeková)

 • Civilizačná choroba „Diabetes mellitus“
 • „Srdce“ nielen ako symbol lásky
 • Liečivé rastliny – ich význam pre človeka
 • Stromy a ich výskyt v okrese Sabinov
 • Bunka – základ života
 • Pes – najlepší priateľ človeka

Geografia (konzultant: Mgr. Martin Hoľko)

 • Chorvátsko – člen Európskej únie
 • Queensland – región dynamických geografických premien
 • Istanbul – brána do Ázie
 • Kazachstan – krajina blízka Ázii i Európe
 • Egypt – destinácia pre slovenských turistov

Dejepis (konzultant: Mgr. Martin Hoľko)

 • Mata Hari
 • Kráľovna Viktória
 • Čechoslováci v GULAGu
 • „Prvá“ česko-slovenská republika
 • Zabudnutá hviezda Helena Bušová

Dejepis (konzultant: Mgr. Denisa Urdová)

 • Rodokmeň mojej rodiny
 • Významná osobnosť dejín (po dohode s konzultantom)
 • História môjho mesta/mojej dediny
 • Zbrane 2. svetovej vojny
 • Život gladiátorov (gladiátorské hry, amfiteátre, priebeh bojov)

Občianska náuka (konzultant: Mgr. Silvia Hovanová)

 • Správne využívanie voľného času a životospráva
 • Základné normy a práva v rodinách
 • Sociálne zmeny v spoločnosti
 • Globálne hrozby ľudstva

Telesná a športová výchova (konzultant: Mgr. Jozef Červeňák)

 • Eurofit test
 • Workout - cvičenie s vlastným telom
 • Zimné olympijske hry v Pchjongčchangu 9. 2. 2018 – 25. 2. 2018
 • Pohorie Čergov - miesto turistiky a oddychu
 • Futsal - šport, ktorý veľmi nepoznáme

 

Technika (konzultant: Mgr. Dominik Bodnár)

 • Tradičné ľudové remeslá vo vybranom regióne.
 • Návrh a zhotovenie úžitkového predmetu.
 • Vynálezy 21. Storočia techniky.
 • Návrh technického výkresu na zhotovenie výrobku z technického materiálu.
 • Rozvíjanie priestorovej predstavivosti.
 • Návrh ručného opracovania plastických látok.
 • Prevody v technických zariadeniach.

Náboženstvo (konzultant: Mgr. Margita Nováková)

 • Pápež František – posol pokoja a milosrdenstva
 • Don Titus Zeman – nový slovenský blahoslavený
 • Moja farnosť v minulosti a teraz – kto a ako tvorí život farnosti
 • Kostol/Cerkov v mojom meste/dedine – objaviť posolstvo, čo v sebe skrýva môj kostol/cerkov
 • Cirkev ako Matka chudobných a núdznych (ako pracuje charita v Cirkvi)

Hudobná výchova (konzultant: Mgr. Margita Nováková)

 • Hudobný skladateľ (podľa vlastného výberu)
 • Hudobné divadelné predstavenie (opera, opereta, muzikál, balet – podľa výberu)
 • 50 rokov ELÁNu
 • Hudobné ustanovizne v Sabinove podľa vlastného výberu (ZUŠ, Sabinovčan, Sabiník, Sabinka,...)
 • Úspešní hudobníci, ktorí začínali na ZUŠ v Sabinove

 

Počet návštev: 3457434