Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Školský časopis Školský rozhlas Mimočítankové čítanie Ročníkové práce Témy ročníkových prác

Aktivita žiakov

Školský rozhlas

 

Nadšenci z triedy 8.A sa rozhodli spustiť pilotné vysielanie školského rozhlasu 14. 2. 2014.

Vysielanie bude prebiehať v dvojmesačných intervaloch.

Nech sa Vám príjemne počúva.

Osoby a obsadenie:

Filip Burgr - šéfredaktor zodpovedný za programovú štruktúru vysielania

 

Joachim Benedik Šulik - moderátor

 

 

1vysielanie.zip

2vysielanie.zip

4vysielanie.zip

 
Počet návštev: 3457442