Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Krúžky Rozvrh Poplatky Aktuality

Popoludňajšia činnosť

Poplatky

Krúžky

Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

VP + 1k  0 eur/mesiac
VP + 2k (3k, 4k, 5k) 7 eur/mesiac
Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí 10 eur/mesiac
0 VP + 1k (2k,3k,4k,...) 10 eur/mesiac

 

   Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je   

    možné  upraviť  prihlášku a rozvrh krúžkov.

     Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.

Počet návštev: 3454291