• Prečo je náš krúžok najlepší?

    • Skauting Streda 14:30 - 15:30 a 1. sobota v mesiaci - akcia formou výletu 1. stupeň Chlapci.
     Cieľom krúžku je spoznať prírodu a jej tajomstvá a zákutia. Na hodinovej schôdzke - družinovke v stredu - budú chlapci získavať teoretické a praktické skúsenosti a na akcii v sobotu budú spoznávať Sabinov a jeho široké okolie a preverovať a využívať naučené poznatky v praxi.

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Jenčová 0905957166 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník
  • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník
  • Školský ples "2019"
  • Korčuliarsky kurz
  • Imatrikulácia 1.A
  • Výlet Bratislava
  • Škola v prírode
  • Slávik školské kolo