• Prečo je náš krúžok najlepší?

        • Skauting Streda 14:30 - 15:30 a 1. sobota v mesiaci - akcia formou výletu 1. stupeň Chlapci.
          Cieľom krúžku je spoznať prírodu a jej tajomstvá a zákutia. Na hodinovej schôdzke - družinovke v stredu - budú chlapci získavať teoretické a praktické skúsenosti a na akcii v sobotu budú spoznávať Sabinov a jeho široké okolie a preverovať a využívať naučené poznatky v praxi.