• Prečo je náš krúžok najlepší?

        • Krúžok je určený žiakom 1. stupňa. Zábavnou formou jednoduchými pokusmi si rozšírime našu fantáziu a obzory v oblasti fyziky a chémie, ktoré sa naučíme využívať v bežnom živote.