• Stolnotenisový turnaj

     • Nový úspech našej školy:

      1. miesto: Matúš Straka,Richard Peták,Denis Korínek,Michal Bilský:

      Súťaž: Stolný tenis
      Kolo: Okresné kolo
       

     • Sabinovský čitateľský maratón

     • V utorok 6.11.2018 sme boli v mestskej knižnici. Čitateľský maratón otvorilo dievča, ktoré zahralo na gitare. Privítala nás pani knihovníčka a začala čítať knihu Kocúrkovo od Ondreja Sekoru. Bola tam aj pani z mestského úradu a pán primátor, ktorí nám tiež prečítali úryvok z knihy. Nakoniec sme čítali my. Každý z nás prečítal nejakú časť a podpísal sa do kroniky. Po nás prišli čítať naši spolužiaci z 3.A a potom iné školy. Do čitateľského maratónu sa zapojili aj naši žiaci z ŠKD, ktorí čítali poobede. Bolo tam super!

      Michal Talarovič, 4.A

     • Našim starkým

     • Mesiac október. Určite nielen tento mesiac, ale najmä tieto jesenné dni si pripomíname, alebo ešte výstižnejšie slovo je ctíme, jeseň života. Obdobie plné múdrosti, skúsenosti, pokoja. Stále sa na toto stretnutie s našimi starkými tešíme, lebo cítime, že babka s dedkom si pre svoje vnúčence stále nájdu čas, nikam sa neponáhľajú, sú vďační za každú chvíľu s nimi. A aj my sme sa im snažili spríjemniť aspoň jeden večer svojím spevom, tancom, básňou, poďakovaním...Tým, čo už vieme. Ako ten čas rýchlo letí ! Všedných dní rad, občas sviatky... A zrazu tak divno je vám, keď obzriete sa spiatky. Zrakom duše pátrate v diali , spomienky sa roja v mysli. Tie, čo radosť prinášali, i čo slzy do očí tisli. Mnohé chvíle v prešlom žití ťažké boli ako jarmo. Ale v srdci človek cíti , že tie roky nežil darmo. Preto smútiť dôvod nie je, vravia blízki naokolo. Pre všetko, čo je vám milé , žiť tie roky hodné bolo. K ďalšej vašej žitia púti jedným tónom srdcia vravia, jedným hlasom želajú vám veľa sily, šťastia, zdravia !

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

      k Medzinárodnému dňu školských knižníc

      22. októbra 2018

      Motto našej oslavy znelo:

      Deň, keď sme sa narodili

      Zapojenie do tohto projektu sme brali ako veľkú výzvu. Vzhľadom k názvu „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“ sme sa rozhodli, že nadviažeme na našu akciu z minulého roka. V rámci vyučovania v dopoludňajších hodinách sa všetci žiaci zapojili do aktivít, ktoré mali pripravené v školskej knižnici.  Aktivitami a prácou s knihami sme chceli podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Posilniť národné povedomie našich žiakov a ukázať im, aké dôležité miesto v histórii našej krajiny má vznik Československa. Sme rozhodnutí, že sa do tohto projektu určite zapojíme aj ďalší rok.

     • Ľudia s veľkými ♥ - Pedagogický kolektív Primaškoly

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

     • Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Príchod žiakov do školy najneskôr 7:40 hod.

      Viac informácií k Testovaniu 5 na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

     • Deň otvorených dverí spojený s ochutnávkou zdravých jedál

     • Naša škola mala dňa 17.10.2018 otvorené dvere pre každého, kto mal záujem pozrieť sa na priebeh vyučovacích hodín. Túto možnosť využili najmä rodičia a starí rodičia mladších žiakov. Pre návštevníkov boli v jedálni pripravené netradičné ale zdravé jedlá. Ich ochutnávkou sa možno niekto inšpiroval na zaradenie do svojho jedálnička.

     • 100 rokov od vzniku Československa

     • Pred sto rokmi, presne 28.10.1918, sa odohrala najvýznamnejšia udalosť v našej histórií, ktorou bol vznik samostatnej Československej republiky. Toto výročie sme sa v uliciach nášho mestečka snažili pripomenúť aj jeho obyvateľom. Pätica v zložení Sofii Kormošová, Marek Šofaník, Dominika Lepáková, Kristína Nastišinová a Nelly Mihaliková formou krátkych otázok a ukážok fotografií osobností súvisiacich s Československom zisťovala, čo o tejto udalosti Sabinovčania vedia a čo im zo zväzku dvoch bratských národov chýba.  Milo nás prekvapilo, že Sabinovčania na spoločný štát Čechov a Slovákov nezabudli a že majú stále v pamäti osobnosti, akými bol Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik či Edvard Beneš. A ak si najbližšie budete robiť Granko, či si pochutnávať na pendreku, vedzte, že tieto pochutiny, na ktoré najradšej spomínali naši respondenti, sa zrodili ešte počas existencie minulého štátu...

     • Príbeh hudby

     • Dňa 26.10.2018 od 10.30 hod. sledovali naši žiaci II. stupňa spolu s 50 tisíc mladými ľuďmi z iných škôl prostredníctvom internetového prenosu hodinový prierez dejinami hudby od praveku po súčasnosť v sprievode dirigenta Gabriela Rovňáka ml. Boli to ukážky v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a sólistov. Obsahom bol pohľad do myslenia a duší niektorých svetových a slovenských skladateľov.

     • Sabinovský slávik

     • Aj v tomto školskom roku sa v nedeľu 21.10.2018 naše žiačky Lucka Straková (2.B) a Eliška Pavuková (3.A) zúčastnili Sabinovského slávika, ktorý sa konal pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Dievčatá svojím krásnym hlasom zaspievali piesne Lietala si lastovienka, lietala a Šalata, šalata. 

     • Exkurzia do Steelparku Košice

     • V piatok sme skoro ráno odcestovali na školský výlet do Košíc do Steelparku. Robili sme tam rôzne pokusy s magnetom. Teta nám hovorila o magnete a ujo o tom, ako sa vyrába kov. Bolo to tam veľmi zaujímavé. Potom sme sa presunuli do Auparku, kde je mesto povolaní. Vyzeralo to tam ako ozajstné len zmenšené mestečko. Bola tam donášková služba DSV, autoservis, drogéria DM, ambulancia,... Každého bavilo niečo iné. Keď sme sa tam vyhrali, išli sme pozrieť do Dómu sv. Alžbety. Pomodlili sme sa a oddýchli si v parku. Potom sme sadli na vlak a vrátili sa späť do Sabinova, kde nás už na stanici čakali rodičia.                                                                Leo Varga, 4.B

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 13. 11. 2018