• Už sme naozajstní prváci!

     • V piatok, 14. septembra 2018 sme našich prváčikov pasovali za žiakov školy. Keďže patrónom školy a našim veľkým vzorom je svätý Jozef, rozhodli sme sa, že ho budeme spoločne nasledovať v jeho čnostiach. To však nie je cesta ľahká, ba veru veľmi, veľmi náročná a zistili sme, že budeme musieť na sebe ešte veľa pracovať. Za každú splnenú úlohu sme dostali kúsok puzzle – čo bol obraz sv. Jozefa s malým Ježiškom. Snažili sme sa byť mlčanliví ako sv. Jozef, aby sme počuli rôzne zvuky a dokázali ich správne určiť. V tejto úlohe sme uspeli vynikajúco, naozaj sa vieme stíšiť a vnímať okolie. Boli sme aj pracovití – pomocou slamky sme prenášali lentilky do svojich pohárikov – pracovali sme usilovne ako naozajstní chrobáčikovia. Boli sme trpezliví pri ukladaní zápaliek jedným smerom do zápalkových krabičiek so zaviazanými očami. Boli sme vytrvalí, keď sme vytvárali zápalkovú pyramídu na hrdle fľaše a neváhali sme začať odznova, keď nám už takmer hotová spadla. Spravodlivo sme rozmotali popletené rozprávky a vrátili sme všetko na svoje miesto. Keď sme však mali prejsť cestu s prekážkami so zaviazanými očami, viera v spolužiakovu správnu navigáciu sa kdesi vytratila. Rovnako s ňou aj poslušnosť, v ktorej nám je svätý Jozef najväčším vzorom. Na záver sme odniesli v pokore kytičku kvetov k soche sv. Jozefa, aby sme ho poprosili o ochranu a pomoc pri našom napredovaní v čnostiach, ktorými jeho Pán tak hojne požehnal. Pri soche sv. Jozefa  potom pani riaditeľka našich prváčikov pasovala a tak sa stali naozajstnými žiakmi Súkromnej základnej školy.  Náš obrázok teda ostal nedokončený. Dáme si ho do triedy, aby nám stále pripomínal, že máme na sebe pracovať a po malých krôčikoch sa približovať k nášmu vzoru, sv. Jozefovi.   

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na úvodné rodičovské združenia, ktoré sa budú konať v dňoch 11. 9. 2018 o 16:30 h.  pre rodičov žiakov 1. stupňa a 18. 9. 2018 o 16:30 h. pre rodičov žiakov 2. stupňa. Po spoločnom stretnutí v školskej jedálni budú prebiehať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach. Zasadnutie Klubu rodičov sa uskutoční 25. 9. 2018 o 17:00 v školskej knižnici.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 19. 9. 2018
   • Archív noviniek