• Testovanie 9-2018

     • Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2018. Testovanými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra. Viac info na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

     • Zápis do 1. ročníka

     • Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy, ktorý sa bude konať v dňoch:

       

      Streda - 18. 4. 2018

      Štvrtok – 19. 4. 2018

       

      v čase od 14:30 do 17:30

      v priestoroch Súkromnej základnej školy (1. poschodie)

       

      K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

      a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

      O prijatí dieťaťa na Súkromnú základnú školu

      nerozhoduje čas, ani  poradie príchodu na zápis.

       

      Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

      Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole  od septembra 2018 bude školné počas celej školskej dochádzky 20 eur mesačne na prvé dieťa, 10 eur na druhé dieťa a 7 eur na každé ďalšie dieťa. Toto školné neplatí pre žiakov, ktorí už Súkromnú základnú školu navštevujú.

       

      Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

                                                                       o elektronické vyplnenie prihlášky

       

     • Marec – mesiac knihy

     • Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť

      Mateja Hrebendu,

      ktorý sa v marci narodil i zomrel.

      Do slovenskej histórie sa zapísal ako popredný šíriteľ slovenských a českých kníh. Presviedčal ľudí, že čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných. Okrem toho bol ľudovým básnikom a zberateľom ľudových piesní.

      Narodil sa 10. 3. 1796 v osade Píla v Malohontskej stolici. Hrebendov otec bol v tom čase v tejto osade notárom. Cez otca sa už ako malý dostal ku knihám a naučil sa mať ich rád. Mal však vrodenú zrakovú vadu. Ako deväťročný už nemohol čítať knihy pri petrolejke a ako pätnásťročný nevidel čítať už ani cez deň. Bol teda odkázaný na to, aby mu knihy predčítali iní. Spoliehal sa na vlastnú pamäť, ktorú si vypestoval tak, že aj ako starý čítaval spamäti z kníh, ktoré si nosil v hlave.

      Naviac sme si ešte 16. marca pripomenuli 190. výročie narodenia

      Pavla Dobšinského,

      nášho najvýznamnejšieho zberateľa ľudových rozprávok.

      Všetko oslávime

      čitateľským maratónom,

      v dňoch 20. – 26.3.2018 v našej školskej knižnici.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj tento školský rok sme sa potešili, že žiaci každej triedy boli ochotní urobiť niečo naviac aj v oblasti umenia. Školské kolo v prednese poézie a prózy malo u nás takéto výsledky:

                  Poézia:1. kategória: 1. miesto - Natália Novická

                                                    2. miesto – Samuel Matisovský

                                                    3. miesto – Alexandra Novická

                               2. kategória: 1. miesto – Anna Havrilová

                                                    2. miesto – Tamara Radvanská

                                                    3. miesto – Anna Robová

                               3. kategória: 1. miesto – Tamara Karaffová

                                                    2. miesto – Nelly Mihaliková

                                                    3. miesto – Natália Karaffová

                   Próza: 1. kategória: 1. miesto – Leo Varga

                                                    2. miesto – Miriam Červenková

                                                    3. miesto – Michal Talarovič,

                                                                      Juraj Kačer     

                               2. kategória: 1. miesto – Norbert Talarovič

                                                    2. miesto – Anna Štofániková

                                                    3. miesto – Miroslav Pekár

                               3. kategória: 1. miesto – Klaudia Genčurová

                                                    2. miesto – Tamara Lipjancová

      Držíme palce žiakom , ktorí sa umiestnili na prvých miestach, aby sa im prednes podaril čo najlepšie aj v okresnom kole.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 24. 3. 2018