• Rozvrhy hodín počas lyžiarskeho kurzu 19.2.- 23.2.2018

     • Rozvrhy hodín sa menia v 3. – 6. ročníku.

      V ostatných ročníkoch sa rozvrhy nemenia.

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 5. 4. - 6. 4. 2017; 9. 4. - 11. 4. 2018 sa uskutoční plavecký kurz v objekte krytého bazéna v obci Drienica.

      Spôsob prepravy:  autobusom

      Stravovanie:  v školskej jedálni

      Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín. Vedúci kurzu bude vždy vopred informovať, ktorá skupina odchádza ráno o 7:00 a ktorá o 10:00.

      Odchod – čas a miesto:  6:50; 10:00 – Súkromná základná škola

      Príchod – čas a miesto:  11:00; 13:00 – Súkromná základná škola

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.

      Predpokladaná cena kurzu je 20 € + 3,50 € cestovné. V prípade záujmu o absolvovanie plaveckého kurzu Vás prosíme uhradiť 30 % do 28. februára; doplatok do 31. marca.

      Pred začatím plaveckého výcviku je zákonný zástupca povinný priniesť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa kurzu.

       

     • Stolný tenis - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      up: 1.miesto

      Súťaž: Stolný tenis
      Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sophie Lazorová: 3.miesto

      Súťaž: Matematická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

       

     • Firs lego league 2017/2018 - Celoštátne kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Šefan Roba, Tomáš Trudič, Martin Seman, /4. A/, Martin Kuchár /5. A/ Samuel Bucko, Marek Štofánik /7. A/, Juraj Gabzdil, Juraj Karniš /8. A/ pod vedením trénera Ing. Marek Štofánika : postup

      Súťaž: Firs lego league 2017/2018
      Kolo: Celoštátne kolo


      Tím Primaškolák postupuje v robotickej súťaži First Lego League 

      H2O – voda, základná tekutina pre život. (O2H, čítaj o-dva-ha) – tá nechýba žiakom tímu Primaškolák zo Súkromnej základnej školy, ktorí sa kvalifikovali na stredoeurópske semifinále V4 v Poľsku. Svoj postup si vybojovali dňa 10. 01. 2018  v robotickej súťaži FLL v Košiciach. Celkovo na Slovensku súťažila stovka tímov v 7 regionálnych turnajoch. Témou aktuálneho ročníka je HYDRO DYNAMICS - voda a všetko s ňou spojené. Vo výskumnom projekte žiaci predstavili svoj nápad s filtračnou fľašou „FilBo“. Najnapínavejšou kategóriou bola RobotGame, v ktorej sme dokázali poraziť aj študentov zo stredných škôl. Príprava na robotické súťaže je náročná a presahuje nie len učebné osnovy základnej školy, ale vyžaduje mnoho času a energie žiakov ako aj ich trénerov. Tento úspech a postup sa nám podaril už druhý raz za našu pomerne krátku existenciu. Tím Primaškolák bude reprezentovať Slovensko, mesto Sabinov a našu školu v zložení Šefan Roba, Tomáš Trudič, Martin Seman, /4. A/, Martin Kuchár /5. A/ Samuel Bucko,  Marek Štofánik /7. A/, Juraj Gabzdil, Juraj Karniš /8. A/ pod vedením trénera Ing. Marek Štofánika v dňoch 10. – 11. 2. 2018 v poľskom meste Łódź. Za podporu ďakujeme rodičom a vítame sponzorov, ktorí nás v prípade spolupráce môžu kontaktovať na szsprima@gmail.com

     • Geografická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sophie Lazorová: 3.miesto

      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Zober loptu nie drogy - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      up: 5.miesto

      Súťaž: Zober loptu nie drogy
      Kolo: Domáce kolo


   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 24. 2. 2018