• Zbierka pre Charitu

     • Tento rok sme sa rozhodli pomôcť Charite v Sabinove trošku ináč. Rozhodli sme sa zorganizovať burzu hračiek, ktoré budú môcť žiaci doniesť do školy a zároveň si budú môcť zakúpiť hocijakú hračku za 0,50 €. Všetky vyzbierané peniaze potom odovzdáme Charite. Hračky, ktoré si nik nezakúpi, si žiaci budú môcť zobrať späť, prípadne ich ponúkneme detskému domovu.

      Upozorňujeme, aby žiaci nosili len čisté a funkčné hračky.

       

       

     • Zbierka starých mobilov

     • SOCIA, nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko vyhlasuje 8. ročník kampane Staroba sa nás dotýka, v rámci ktorej bude prebiehať zbierka starých mobilov. Za každý odovzdaný mobil získame 0,50 € do zbierky Lienka pomoci, ktorou sa podporí rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov.                                                           Aj naša škola sa chce zapojiť do tejto zbierky. Staré mobilné telefóny môžete vložiť do krabice na vrátnici. Po ukončení zbierky – 31. 1. 2018 - ich odnesieme do predajne Orange.

       

       

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 22. 1. 2018