• Zápis do 1. ročníka

     • Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy, ktorý sa bude konať v dňoch:

       

      Streda - 18. 4. 2018

      Štvrtok – 19. 4. 2018

       

      v čase od 14:30 do 17:30

      v priestoroch Súkromnej základnej školy (1. poschodie)

       

      K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

      a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

      O prijatí dieťaťa na Súkromnú základnú školu

      nerozhoduje čas, ani  poradie príchodu na zápis.

       

      Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

      Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole  od septembra 2018 bude školné počas celej školskej dochádzky 20 eur mesačne na prvé dieťa, 10 eur na druhé dieťa a 7 eur na každé ďalšie dieťa. Toto školné neplatí pre žiakov, ktorí už Súkromnú základnú školu navštevujú.

       

      Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

                                                                       o elektronické vyplnenie prihlášky

       

     • Čo vieš o hviezdach - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Tomáš Trudič: 1.miesto

      Súťaž: Čo vieš o hviezdach
      Kolo: Okresné kolo


     • Usilovní zberači !

     •  Oznamujeme Vám, že súťaž v zbere viečok a tetrapakov sa v tomto školskom roku pomaly končí. Svoje nazbierané viečka a tetrapaky môžete nosiť do 19.4. 2018. Po tomto termíne nebudú viečka ani tetrapaky školou prevzaté. V prípade, že súťaž bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku, určite sa do nej zapojíme znova, preto v recyklovaní neprestávajte. Odmeny najlepším zberačom budú odovzdané na konci šk. roka.

     • Zmena účtu

     • POZOR! ZMENA ÚČTU

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že platby za stravu je potrebné posielať na účet

      SK9009000000005140045940.  

      Všetky ostatné platby uhrádzajte tak ako doteraz na účet školy:

      SK6809000000000505663950.

      Za porozumenie Vám ďakujeme.

     • Zbierka pre Charitu

     • Tento rok sme sa rozhodli pomôcť Charite v Sabinove trošku ináč. Rozhodli sme sa zorganizovať burzu hračiek, ktoré budú môcť žiaci doniesť do školy a zároveň si budú môcť zakúpiť hocijakú hračku za 0,50 €. Všetky vyzbierané peniaze potom odovzdáme Charite. Hračky, ktoré si nik nezakúpi, si žiaci budú môcť zobrať späť, prípadne ich ponúkneme detskému domovu.

      Upozorňujeme, aby žiaci nosili len čisté a funkčné hračky.

       

       

     • Ľudia s veľkými ♥ - Pedagogický kolektív Primaškoly

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 20. 4. 2018