Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Kontakt

Kontakt

Meno školy: Súkromná základná škola
Adresa školy: Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
IČO: 42081602
DIČ: 2022546592
Účet: SK6809000000000505663950
Email školy: surdzikova@gmail.com
Telefón: Riaditeľka: 0915949733
Zástupkyňa riaditeľky: 0905957166

Ekonómka

 Ing.Lenka Zaletová

Tel.: 0908973092    

E-mail:LenkaZaletova@primaskola.xyz

 

Administratívna pracovnička - info platby

Viktoria Urdzíková  

E-mail:viktoriaurdzikova@gmail.com

Tel. kontakt: 0908 082 633

Školská jedáleň

Vedúca výdajnej jedálne: Terézia Dzuriková

 

Tel.: 0948612090           

E-mail: szsjedalen@gmail.com

Vrátnica

Helena Mačišáková  

 

Emília Zaletová

Tel.: 0948181422   

Mapa

Počet návštev: 3454440