• Organizácia školského roka 2017/2018

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).                                                         
    2. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
    3. Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
    4. Školské vyučovanie v 2. polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

              Termín prázdnin

       Začiatok vyučovania

              po prázdninách

    jesenné

      27. október 2017 (piatok)

          30. – 31. október 2017

     

          2. november 2017 (štvrtok)

     

    vianočné

      22. december 2017 (piatok)

         23. december 2017 – 5. január 2018

          8. január 2018 (pondelok)

     

    polročné

      1. február 2018 (štvrtok)

           2. február 2018 (piatok)

          5. február 2018 (pondelok)

     

    jarné

      23. február 2018 (piatok)

         26. február - 2. marec 2018

          5. marec 2018 (pondelok)

     

    veľkonočné

      28. marec 2018 (streda)

         29. marec - 3. apríl 2018

          4. apríl 2018 (streda)

     

    letné

      29. jún 2018 (piatok)

          2. júl – 31. august 2018

             3. september 2018 (pondelok)

     

     

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 12. 2018