• Riaditeľské voľno.

      Riaditeľka Súkromnej základnej školy, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v zmysle zmien a doplnkov udeľuje 29. 10. 2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      V prevádzke nebude ani Súkromný školský klub detí a ani Súkromná školská jedáleň.

     • Výstava ilustrácií v mestskej knižnici v Sabinove

      V piatok 19.10.2018 sme s deťmi z ŠKD boli na výstave ilustrácií Zuzany Fuskovej. Ilustrácie pochádzali z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2. Obe knihy pútavým spôsobom približujú dedičstvo a krásne kúty našej krajiny. Deti sa aktívne zapájali do dialógu a oblasti zobrazené na ilustráciách im boli známe. Strávili sme tak zaujímavé popoludnie v knižnici a deťom sa ilustrácie páčili.

     • Exkurzia do Steelparku Košice

      V piatok sme skoro ráno odcestovali na školský výlet do Košíc do Steelparku. Robili sme tam rôzne pokusy s magnetom. Teta nám hovorila o magnete a ujo o tom, ako sa vyrába kov. Bolo to tam veľmi zaujímavé. Potom sme sa presunuli do Auparku, kde je mesto povolaní. Vyzeralo to tam ako ozajstné len zmenšené mestečko. Bola tam donášková služba DSV, autoservis, drogéria DM, ambulancia,... Každého bavilo niečo iné. Keď sme sa tam vyhrali, išli sme pozrieť do Dómu sv. Alžbety. Pomodlili sme sa a oddýchli si v parku. Potom sme sadli na vlak a vrátili sa späť do Sabinova, kde nás už na stanici čakali rodičia. Leo Varga, 4.B

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 24. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • Imatrikulácia 1.A
   • Výlet Bratislava
   • Škola v prírode
   • Slávik školské kolo
   • Deň otvorených dverí
   • Zápis do 1.ročníka
   • Školská akadémia
   • Divadielko Shrek
   • Lyžiarký Lopušná dolina